Bedrijfscontinuïteitplan

Iedere organisatie kan geconfronteerd worden met incidenten die de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Het continueren van uw bedrijf is in deze situaties zeer belangrijk. Het managen van uw bedrijfscontinuïteit kenmerkt zich door het proces van:

  • Het identificeren van mogelijke bedreigingen voor uw organisatie
  • Het vaststellen van de gevolgen ervan voor de (kritische) bedrijfsprocessen
  • Een raamwerk dat de organisatie in staat te stelt effectief en efficiënt te reageren op de ontstane situaties

FoodTrust biedt u professionele kennis om gevaren die de continuïteit van uw bedrijf bedreigen te identificeren en optimaal te beheersen. Onze experts brengen met de ‘continuïteitsscan’ eventuele zwakke punten van uw onderneming in kaart.

Zodra wij alle risico’s in beeld hebben, bieden wij u oplossingsgericht advies over de beste manier om de risico’s te kunnen beheersen. Dit alles wordt verwerkt in het bedrijfscontinuïteitsplan. Dit plan moet niet bestaan uit enorme lappen tekst die tijdens een crisissituatie toch niet worden gelezen, simpelweg omdat hier dan geen tijd voor is. Uw bedrijf is veel meer gebaat bij korte pragmatische managementinstructies per teamlid en per crisisscenario. Tevens is er de mogelijkheid om ISO 22301 Business Continuity Management (BCM) gecertificeerd te worden.

Continuïteitsexpert
In een ideale situatie is de verantwoordelijkheid voor het continuïteitsplan binnen uw eigen organisatie vastgelegd. Maar in de praktijk zijn er weinig bedrijven groot genoeg of is er onvoldoende werk voor een fulltime continuïteitsexpert. Via FoodTrust kunt u een continuïteitsexpert inhuren, voor enkele uren of dagen per week, afhankelijk van uw wensen en uw specifieke situatie.

Wij kunnen u assisteren in het opzetten van het continuïteitsplan, het implementeren en beheren van het continuïteitsplan, maar ook voor het uitvoeren van inspecties en audits, het trainen van medewerkers of voor organiseren van crisisoefeningen. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze diensten.

Nieuws

IFS Product Integrity Audit (PIA)

Lees verder

68 bedrijven verdacht van misleiding of fraude met ‘biologische’ producten

Lees verder

#HeelFoodTrustbakt fraude taartjes

Lees verder