Food defense plan

In het Food defense plan wordt met behulp van de vastgestelde risico’s uit de TACCP analyse bepaald welke maatregelen genomen kunnen worden om de risico’s te borgen. Locaties waar uw organisatie een verhoogd risico loopt, zullen het uitgangspunt zijn van het Food defense plan.

In het Food defense plan zullen de mogelijke maatregelen vastgelegd worden, waarna ze geïmplementeerd en uitgevoerd kunnen worden. Mogelijke maatregelen om de risico’s te kunnen borgen zijn:

  • Het plaatsen van omheiningen om te voorkomen dat onbevoegden het terrein kunnen betreden
  • Het opleiden van uw personeel om de bewustwording en kennis te vergroten
  • Het invoeren van een bezoekersprotocol

Doordat wij als onafhankelijke experts dit Food defense plan opstellen, zal er van ‘bedrijfsblindheid’ geen sprake zijn. Door een heldere blik, interviews en grondige locatiebezoeken komen we tot een praktisch en werkbaar plan. Dit Food defense plan geeft een duidelijk beeld van mogelijke risicopunten in uw bedrijf. Neem contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Nieuws

IFS Product Integrity Audit (PIA)

Lees verder

68 bedrijven verdacht van misleiding of fraude met ‘biologische’ producten

Lees verder

#HeelFoodTrustbakt fraude taartjes

Lees verder