Fraude risico’s

Als u ingrediënten afneemt van een leverancier en verder verwerkt, of als u zelf in bepaalde producten handelt, is er een risico op fraude. Producten en grondstoffen kunnen vervangen, vervalst of aangelengd worden. Neem bijvoorbeeld duurdere koffiesoorten waar goedkopere koffie doorheen wordt gemengd. Of fruitsappen die verdund worden met water of andere fruitsappen. Met een adequaat voedselfraudeplan op basis van een VACCP risico-inventarisatie kunt u de vastgestelde fraude risico’s minimaliseren en de productintegriteit waarborgen.

Voedselfraude is de opzettelijke vervalsing, vervanging of toevoeging aan een product of grondstof om financieel gewin te behalen. Ook het geven van een verkeerde voorstelling van het product of materiaal valt onder voedsel fraude. Voedselfraude schaadt het consumentenvertrouwen omdat de gecommuniceerde informatie over uw product onjuist is. Maar soms zijn de fraude risico’s ernstiger van aard. Voedselfraude kan namelijk ook risico’s voor de volksgezondheid met zich mee brengen. Door de veel goedkopere olie uit peulvruchten toe te voegen aan olijfolie, kunnen bijvoorbeeld voedselveiligheidsproblemen ontstaan voor mensen met allergieën.

U kunt de fraude risico’s in uw bedrijf opsporen door een Vulnerability Assessment (VACCP) uit te voeren. Een VACCP risico-inventarisatie legt de kwetsbare punten in uw productieketen bloot. Op basis van deze VACCP analyse wordt voedselfraudeplan opgesteld, waarin de maatregelen staan die u moet nemen om de fraude risico’s te verkleinen. U kunt de fraude risico’s verder minimaliseren door ook een bedrijfscontinuïteitsplan op te stellen. Mocht u toch het slachtoffer worden van voedselfraude, dan kan uw bedrijf gecontinueerd worden.

FoodTrust is een onafhankelijke expert die u kan ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van een VACCP risico-inventarisatie, een voedselfraudeplan of een bedrijfscontinuïteitsplan. Ontvangt u graag meer informatie over het verminderen van fraude risico’s? Neem dan gerust contact met ons op.

Nieuws

IFS Product Integrity Audit (PIA)

Lees verder

68 bedrijven verdacht van misleiding of fraude met ‘biologische’ producten

Lees verder

#HeelFoodTrustbakt fraude taartjes

Lees verder