Chain of custody (ketenbeheersplan)

De productieketens, van oorsprong tot en met de eindconsument, worden steeds complexer. Een van de redenen is dat de productieketens steeds internationaler worden. Tevens zijn er steeds meer samengestelde producten. Voordat het product bij de eindconsument op het bord ligt zijn er vele schakels aan vooraf gegaan. Daarom wordt chain of custody, ofwel ketenbeheersing, steeds belangrijker.

Naar aanleiding van diverse schandalen verwacht de consument meer transparantie in de gehele keten. Als producent is het belangrijk om volledige transparantie te kunnen bieden aan uw afnemers. Chain of custody kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Bewaking van de keten, ook wel chain of custody genaamd, is essentieel voor de beheersing van de mogelijke risico’s. In diverse kwaliteitsstandaarden, zoals GLOBAL GAP en BRC worden eisen gesteld ten aanzien van de chain of custody. Een sluitende traceerbaarheid en een volledige scheiding van de producten zijn één van de onderdelen ter beheersing van de chain of custody.

Onze projectmanagers kunnen u ondersteunen bij het opstellen, implementeren en uitvoeren van een ketenbeheersplan. Met behulp van een gefaseerd stappenplan zal de volledige chain of custody beoordeeld worden. Ten eerste zal per product(groep) de keten gedefinieerd worden. Vervolgens zal een VACCP inventarisatie uitgevoerd worden op basis van de producten en processen. Ten slotte zullen maatregelen vastgesteld worden, waarna deze geïmplementeerd worden.

Wilt u meer informatie over het uitvoeren van een risico-inventarisatie of het opstellen van een ketenbeheersplan? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek om de mogelijkheden van chain of custody binnen uw organisatie te bespreken.

Nieuws

Onveilig broodbeleg te koop via sociale media kanalen

Lees verder

Franse kwarteleieren verkocht als Nederlandse scharrelkwarteleieren

Lees verder

Belgisch vleesbedrijf verdacht van datumfraude

Lees verder