Klokkenluidersregeling

Ten behoeve van het melden van misstanden en afwijkingen inzake productintegriteit kunt u zich aansluiten bij de klokkenluidersregeling. Met de klokkenluidersregeling kunnen uw medewerkers volledig anoniem melding maken bij FoodTrust om misstanden en/of afwijkingen te communiceren.

FoodTrust zal de melding vastleggen en communiceren met het management van de betreffende organisatie. Door de uitvoering van een gefaseerd stappenplan zal de melding in behandeling genomen worden. Ten eerste zullen we een diepgaande oorzaakanalyse uitvoeren, waarna correcties en corrigerende maatregelen zullen worden getroffen om afwijkingen betreffende de productintegriteit en hun oorzaken weg te nemen. Ter afsluiting zal geverifieerd worden of de juiste maatregelen zijn getroffen.

Een effectieve klokkenluidersregeling heeft grote voordelen voor uw organisatie. Zodra uw organisatie zich aansluit bij de klokkenluidersregeling wordt er een overeenkomst opgesteld. In deze overeenkomst is vastgelegd dat u bewerkstelligt om, zonder onnodig uitstel, alle noodzakelijke correcties en corrigerende maatregelen te treffen. De melder mag geen negatief effect ondervinden aan de melding via de klokkenluidersregeling.

Misstanden en afwijkingen inzake productintegriteit kunnen telefonisch gemeld worden op het nummer:

0800 – 3844000

Wilt u meer informatie over de klokkenluidersregeling of hoe u zich hierbij aan kunt sluiten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Nieuws

IFS Product Integrity Audit (PIA)

Lees verder

68 bedrijven verdacht van misleiding of fraude met ‘biologische’ producten

Lees verder

#HeelFoodTrustbakt fraude taartjes

Lees verder