Voedselfraude (VACCP)

Naar aanleiding van diverse schandalen is er tegenwoordig steeds meer aandacht voor voedselfraude, ook wel productintegriteit. Bij voedselfraude is er sprake van opzettelijke vervalsing of besmetting, met als motivatie economisch belang. Voedselfraude kan mogelijk resulteren in gevaren voor de volksgezondheid. Vaak heeft voedselfraude echter te maken met het schaden van het vertrouwen van de consument doordat de gecommuniceerde informatie niet klopt.

Definitie

Onder voedselfraude verstaat FoodTrust de definitie van Spink en Moyer (2011):
Elke opzettelijke vervalsing, vervanging of toevoeging aan een product of grondstof, of het geven van een verkeerde voorstelling van het product of materiaal, om er financieel voordeel mee te behalen’.

Grote vraag

Er zijn verschillende redenen en aanleidingen waarom voedselfraude steeds meer voorkomt. Een voorbeeld is een stijgende prijs van een product door een slechte oogst. Dit kan de aanleiding zijn voor voedselfraude, omdat er een grote vraag is naar een product tegen een gunstige prijs. Het vervalsen van een product kan dan extra winst opleveren. Andere factoren die invloed kunnen uitoefenen op het aantal gevallen van voedselfraude zijn:

  • De productieketens worden steeds complexer
  • Er is economisch gewin te behalen
  • Het kan een goedkope en gemakkelijke manier van geld verdienen zijn
  • Wereldwijde sourcing
  • Er is een grote vraag op de markt naar een product en de producent wil daaraan voldoen

VACCP

Om de kans op voedselfraude in uw bedrijf te minimaliseren is het belangrijk om een Vulnerability Assessment (VACCP) uit te voeren. Met deze VACCP inventarisatie wordt de kwetsbaarheid van de productieketen beoordeeld. Aan de hand van de VACCP inventarisatie kunnen vervolgens maatregelen vastgesteld worden in een voedselfraudeplan.

Preventief bedrijfscontinuïteitsplan

Indien u toch in een situatie terecht komt waar u het slachtoffer bent van voedselfraude, dan is het belangrijk dat uw bedrijf gecontinueerd kan worden. U kunt de gevolgen van voedselfraude verminderen door preventief een bedrijfscontinuïteitsplan op te stellen.

FoodTrust kan u helpen

De projectmanagers van FoodTrust kunnen u ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van bijvoorbeeld een VACCP inventarisatie, voedselfraudeplan of bedrijfscontinuïteitsplan. Indien u meer informatie wilt over onze diensten, dan gaan wij graag vrijblijvend met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Neem gerust contact met ons op.

Nieuws

IFS Product Integrity Audit (PIA)

Lees verder

68 bedrijven verdacht van misleiding of fraude met ‘biologische’ producten

Lees verder

#HeelFoodTrustbakt fraude taartjes

Lees verder